1950-ben Alsórönök és Felsőrönök egyesítéséből keletkezett kisközség. Egyutcás, szalagtelkes község, részben domboldalon szétszórtan települt házakkal. A 8-as főút mellett fekvő faluban napjainkban rohamosan korszerűsödik a falukép.

Iskolája 2 tanerős, alsó-tagozatos volt. Általános iskolába jelenleg Szentgotthárdra járnak a gyerekek. Orvosi rendelő található a községben, de a körzeti orvos csak kedden és pénteken 2-2 órát tartózkodik ott.

A község fejlődésére nagy hatással van Szentgotthárd iparosodása és a nyugat felé meg növekedett határforgalom. A falu üzlethálózata is jelentős, villamosítása már 1953-ban megtörtént.

Külterületei: Malom, Schuszterhegy, Virághegy, Alsórönöki vasútállomás, Fűrészüzem, Jakabházi tanyák, Szentimrei tanya.

Alsórönök: 1888-ig: község, 1888-1949-ig: kisközség, 1895-1906-ig a rábafüzesi körjegyzőséghez, 1907-1949 között a vasszentmihályi körjegyzőséghez tartozott. Felsőrönök: 1888-ig község, 1950-ig kisközség a rábafüzesi körjegyzőségben.

Rönök: 1950-1973-ig: kisközség, 1973-ig: önálló tanácsú község, 1973-1985: közös községi tanács (székhely: Rátót), 1985: Szentgotthárdi városkörnyék, 1990 után jegyzősége helyben. 1994-től, jelenleg is működik német kisebbségi önkormányzat. 2001-2002-ig körjegyzőség Vasszentmihállyal, 2003-2004-ig önálló körjegyzőség, 2005. január 1-től Rönök-Vasszentmihály Körjegyzőség (székhely: Rönök) 2013- tól Rönök- Vasszentmihály- Gasztony- Rábagyarmat- Rátót- Nemesmedves Közös Hivatalt hozott létre Rátóti központtal, amely Rönöki kirendeltséggel működik.

Területe:

  • belterület: 131 ha 7491 m2
  • külterület: 1590 ha 1783 m2

Lakosságszám (2014 január 1-jei állapot szerint): 434 fő

Rönök Község Önkormányzata

  • 9954 Rönök, Alkotmány út 63.
  • ronokhivatal@gmail.com
  • +36 94 200 026